RUSYA ‘ YA TEK GİRİŞLİ VIZE ALINABİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER

a) Pasaportun aslı;
b) 1 adet vesikalık fotoğraf;
c) Konsolosluğumuzdan alınacak vize formu (aşağıda örneği sunulmuştur);
d) Rusya 'da 3 ay'dan fazla kalacak şahıslardan İnsan Bağışıklığı Yetersizliği Virüsü (AİDS) enfeksiyonu olmadığını teyid eden sertifika istenir,

Ve (1.,2.veya 3.) vize türüne göre aşağıdaki belgeler ile başvurulması gereklidir:

1. TİCARİ VİZE:

Iş görüşmesi yapmak, çalışmak veya faaliyet yapmak isteyen kişilerin vize alabilmeleri için Rusya'daki ortak iş veya iş görüşmesi yapılacak kuruluştan ya da firmadan alınacak davet yazısı.

2. AKRABA VE TANIDIK ZİYARETİ VİZESİ :

Rusya'daki bir şahıs tarafından davet edilen kişilere, Rusya'da mukim bulunan şahsın resmi makamlara başvurarak göndereceği resmi davet yazısının aslı gereklidir.

3. TIR ŞOFÖRÜ VİZESİ

Nakliyat şirketi yetkilisinin aşağıdaki belgeler ile başvurması gereklidir:
a) Yükü gönderen tarafından hazırlanmış ve yükü teslim alacak olanın ünvanının ve açık adresinin belirtildiği yazı;
b) TIR Karnesi'nin aslı ve fotokopisi;
c) CMR Hamule Senedi'nin aslı ve fotokopisi (Bu formun 22.nci kısmında gönderenin imza ve kaşesi bulunmalıdır);
d) Pasaportlarda mesleği ‘şoför’ olarak belirtilmiş olmalıdır.

4. TURİST VİZESİ

Turist vizesi alınabilmesi için seyahat acentesine başvurulması gereklidir.

Seyahat acentasından aranacak belgeler şunlardır

Turistik vize temini için Konsolosluk şubesine ( pasaport, vize başvuru formu ve bir adet fotoğraf ile birlikte) ibraz edilmesi gereken belgelerin lıstesi aşağıdaki gibidir.

1. Turun, Rus turizm firması île sözleşmesi olan yabancı firmadan satın alınması halinde:

Yabancının kalacağı adres bilgilerini, Rusya Federasyonu'nda kalacağı süreyi (giriş çıkış tarihlerini), kabul eden Rus turizm fırmasının adını da belirten yabancı firmanın voucher (rezervasyon fişi) orijinali ve fotokopisi, yabancı firma tarafından onaylanmış ve ödemeleri yapılmış olan hizmetlerin listesi (transferler, otel konaklama, turlar v.s.);

Yabancı turist kabul koşullarına uygun olan Rus turizm fırmasının teyidi;

2. Turun, Türkiye'de temsilciliği bulunan Rus firmasından alınması halinde:

Rus tur fîrması temsilciliğinin voucher (rezervasyon fışi) 'in orijinali ve fotokopisi;

Yabancı turist kabul koşullarına uygun olan Rus turizm firmasının teyidi;

3. Turun, Rusya Federasyonn'nda bulunan Rus turizm fırmasından alınması halinde:

Yabancının kalacağı adres bilgilerini, Rusya Federasyonu'nda kalacağı süreyi (giriş çıkış tarihlerini), kabul eden Rus turizm fırmasının adını da belirten voucher (rezervasyon fişi)'in orijinali ve fotokopisi, Rus fırmasının onayını taşıyan ödenen hizmetlerin listesi (transferler, otel konaklama, turlar v.s.);

Yabancı turist kabul koşullarına uygun olan Rus turizm fırmasının teyidi;

NOT:

Bazı durumlarda voucherde ve Rus turizm firmasının teyidinde belirtilen giriş ve çıkış tarihlerine uygun olan biletler ve otel rezervasyon konfirmasyonunun ibrazı istenilebilir.

Otel rezervasyonunun teyidi turistik vize verilmesi için sebebiyet değildir.

VİZE İLE İLGİLİ MÜRACAAT SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Saat 12.00’den sonra ypılacak vize müracaatları ACİL sayılır ve mesai saatleri dışında yapılan ACİL İŞLEMLER FİYATINA tabi tutulur. Vize formunda yanlış veya eksik bilgiler (yanlış araba plakası, pasaport ve TIR KARNE numaraları, refakat eden çocuğun formda gösterilmemesi ve saire) bildirildiğinden dolayı verilen vizenin hatalı çıkmasının mesuliyeti kabul edilmez ve onun yerine yeni vizenin yazılmasının ücreti müşteriye aittir.

2. Vize müracaatında bulunmak için diğer gereken evrakların yanısıra ilk önce Vize yapıştırılacak bir boş sayfası bulunan ve geçerlilik süresi alınacak Vizenin süresinden kısa olmayan pasaportun ve üzerinde bir fotoğraf yapıştırılan net ve açık şekilde doldurulan vize formunun ibraz edilmesi gerekir.

BELGE TASDİK İŞLEMLERİ

Rusya ve Türkiye’nin de taraf oldukları 1961 tarihli Lahey Uluslararası Sözleşmesi gereğince bir devletin ülkesinde hazırlanan fakat başka bir devletin ülkesinde kullanılacak evrak, evrakın menşei olan devletin yetkili merci tarafından özel ‘APOSTİLLE’ kaşesiyle tasdik edilecektir.

Bu suretle Rusya’da kullanmak amacıyla, Türkiye menşeili olan evrak, yerel noter tarafından tasdik edildikten sonra yetkili Türk Valiliğince ‘APOSTILLE’ kaşesi ile onaylanacaktır. Aynı usül Rusya menşeili fakat Türkiye’nin sınırları dahilinde kullanılacak evrak için geçerlidir.

Konsolosluk, ancak yukarıdaki belirtilen usüle uygun evraklar hazırlar ve tercümesini tasdik eder.

Tags : Rusya Vizesi, Rusya Otelleri, Rusya Turları

Rusya Vize İşlemleri ~ Rusya Vize Takibi

Rusya'nın tarihi Doğu Slavlarla başlar. Kiril Abecesi'nin icat edildiği 864 yılından önce Rusların tarihi hakkındaki bilgiler azdır. Rusların kurduğu ilk büyük devlet olan Kiev Knezliği 13. yüzyılda Moğol istilasına uğrayarak yıkıldı. 14. yüzyılda kurulan Moskova Knezliği ise zamanla gelişerek 16. yüzyılda Rusya Çarlığı haline geldi. Bu Çarlık 18. yüzyılda daha da güçlenerek Rusya İmparatorluğunu oluşturdu.

Rusya I. Dünya Savaşı'nı savaşmaktayken monarşiden hoşnut olmayan Bolşevikler işçi ve köylü kitlelerini yanlarına alarak 1917 yılında Ekim Devrimini yaptılar. Bu tarihten sonra Rusya sosyalizme dayalı bir devlet yapısı oluşturdu. Eski Rusya İmparatorluğu'nun sömürgeleri olan bir çok devleti de kapsayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni ilan etti. II. Dünya Savaşını Soğuk Savaş yılları izledi. Rusya'nın başını çektiği Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'daki bir çok devletle Varşova Paktını imzalayarak Doğu Bloğu'nun önderliğini üstlendi. Batı Bloğu ülkeleri de NATO örgütünü kurdular. Ancak ekonomik ve askeri açılardan Batı Bloğu'nun gerisinde kalan Doğu Bloğu 1990lı yıllarda parçalandı.
Bu parçalanmayı Sovyetler Birliği'nin kendisi de izledi. Bütün Sovyet Cumhuriyetleri birer birer bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1991 yılının Aralık ayında da Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti de bağımsız bir ülke haline gelerek Rusya Federasyonu'nu oluşturdu.